30. výročie

1990 -2020

člen

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT

SLOVAK ELECTROTECHNIC SOCIETY

www.vus.sk/ses

 

 

—————— Aktuality 2022 ——————

8.zjazd SES 

21. 9. 2022, Banská Bystrica

Slovenská elektrotechnická spoločnosť pripravila 8. zjazd SES, s hodnotením činnosti od 7. zjazdu SES (2018) a voľbou predsedníctva SES (Rady SES a Revíznej komisie SES na ďalšie 4 roky.

8. zjazd SES sa konal v B. Bystrici 21.9. 2022.

Konferencia NOTES 22  

15. 6. 2022, Banská bystrica, online

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka pri VÚS v spolupráci s Českou vědeckotechnickou společností spojů a Výskumným ústavom spojov zorganizovala dňa 15.6.2022 14. ročník medzinárodnej konferencie „Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR“. Konferencia prebehla online cez platformu WebEx.

Program konferencie bol zameraný na prezentáciu nových technológií a služieb elektronických komunikácií, najmä siete a technológie 5G, mapovanie intenzity elektromagnetických polí, synergie elektronických sietí a satelitnej navigácie, závislosť infraštruktúr od GNSS signálov a spôsoby ich rušenia.

Ďalšie informácie o konferencii sú uvedené v pozvánke.

Konferencia Fórum inžinierov a technikov Slovenska (FITS) 2022

17.3.2022, Košice

ZSVTS pripravil pravidelnú konferenciu Fórum inžinierov a technikov Slovenska FITS 2022, ktorá sa konala 17.3.2022 v kongresovom hoteli Centrum Košice.

 

—————— Aktuality 2021 ——————

Rokovanie RadySES

15.11. 2021

Rokovanie Rady SES sa uskutočnilo 15.11.2021 online.

Konferencia KIT 2021

13. - 15.10. 2021

Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši sa podieľala na organizovaní medzinárodnej konferencie KIT 2021, Komunikačné a informačné technológie.

Konferencia ALER 2021

16. - 17.9. 2021, Bobrovec

Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši sa podieľala na organizovaní medzinárodnej konferencie ALER 2021, Alternatívne zdroje energie.

Terminologické fórum 2021

9 .9. 2021, Banská Bystrica

Pobočka SES v Banskej Bystrici zorganizovala Terminologické fórum 2021, ktoré sa venovalo terminológii v oblasti elektronických komunikácií a pošty

Konferencia SCYR 2021

9. 4. 2021, Košice

Pobočka SES pri TU KE sa podieľala na organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie mladých výskumníkov SCYR 2021, Konferencia sa konala online.

 

—————— Aktuality 2020 ——————

Vyhlásenie súťaže o "Cenu Jozefa Murgaša" za rok 2019

24. 2. 2020

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so združeniami Fórum pre komunikačné technológie a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského a Výskumným ústavom spojov, n.o. vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA“ za rok 2019. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov  vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju sietí a služieb elektronických komunikácií a ich aplikácií na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška mladí vedeckí a technickí pracovníci  (.doc)

Prihláška študenti vysokých škôl  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 24. 4. 2020 ! 

Konferencia Fórum inžinierov a technikov Slovenska (FITS) 2020

17.3.2020, Košice

ZSVTS pripravuje pravidelnú konferenciu Fórum inžinierov a technikov Slovenska FITS 2020, ktorá sa bude konať 17.3.2020 v kongresovom hoteli Centrum Košice.

Téma konferencie je: Budúcnosť vedy a techniky na národnej a medzinárodnej úrovni. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné odovzdávanie ocenení Zväzu. Tento rok je pre záujemcov pripravená aj návšteva Planetária Slovenského technického múzea v Košiciach.

Uzávierka prihlášok je 12. marca 2020. Účasť na podujatí je možná len na základe zaslanej záväznej prihlášky a po úhrade registračného poplatku.

Rokovanie RadySES

5. 2. 2020, Banská Bystrica

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 5. 2. 2020

—————— Aktuality 2019 ——————

Rokovanie RadySES

22 11. 2019, Banská Bystrica

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 22.11. 2019

Akadémia k 90. výročiu úmrtia Jozefa Murgaša

 

7. 5. 2019, Banská Bystrica

Organizátorom podujatia k 90. výročiu úmrtia svetovo významného priekopníka bezdrôtových komunikácií, rodáka z Tajova pri Banskej Bystrici – Jozefa Murgaša bola Stredná priemyselná škola J. Murgaša, v spolupráci s Klubom J. Murgaša a J. G. Tajovského a s Centrom vedecko-technických informácií.  Podujatie otvoril svojou prezentáciou o význame diela a vynálezov J. Murgaša pre dnešnú generáciu Ing. Ján Šebo, predseda Klubu J. Murgaša a J.G. Tajovského. Študentov zaujalo aj rozprávanie autora knihy o J. Murgašovi „Z dolín prerástol hory“ pána Jozefa Vranku, ako aj publicisticko-dokumentárny film o Murgašovi „Rande v éteri“. Sprievodnou akciou bola ukážka modelov vynálezov J. Murgaša, ktoré zostrojil podpredseda Klubu J. Murgaša, pán Miroslav Horník.

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2018

19. 3. 2019

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so združeniami Fórum pre komunikačné technológie a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA“ za rok 2018. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov a absolventov vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v službách alebo priemysle na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška mladí vedeckí a technickí pracovníci  (.doc)

Prihláška študenti a absolventi vysokých škôl  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2019 ! 

Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR 2019

 

27. 3. 2019, Praha

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS pripravili trinásty ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR – NoTeS`19“.

Konferencia sa uskutočnila v Prahe 27.3.2019 v budove ČSVTS na Novotného lávce.

Pozvánka s programom a prihláškou

Konferencia Fórum inžinierov a technikov Slovenska (FITS) 2019

19.3.2019, Doprastav, Bratislava

ZSVTS poriada pravidelnú konferenciu 

ZSVTS Vás pozýva na celozväzové podujatie FITS 2019. Tohtoročná téma je: Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska.

Konferencia sa uskutoční 19. marca 2019  v kongresovej sále Doprastavu na Košickej ulici v Bratislave.Súčasťou podujatia bude aj slávnostné odovzdávanie ocenení Zväzu.

Uzávierka prihlášok je 12. marca 2019. Účasť na podujatí je možná len na základe zaslanej záväznej prihlášky a po úhrade účastníckeho poplatku.

Pozvánka na FITS 2019

Rokovanie RadySES

5. 2. 2019

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 5. 2. 2019

—————— Aktuality 2018 ——————

Rokovanie RadySES

22 11. 2018

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 22.11.2018

Seminár "Telekomunikačné stavby XI"

 

3. 10. 2018, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravili jedenásty ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby.

Program (pdf)

Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR 2018

 

7. 6. 2018, Banská Bystrica, VUS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS pripravili dvanásty ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR – NoTeS`18“.

Pozvánka s programom

Foto.

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2018

23.5.2018, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) zorganizovali stretnutie k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2017, ktoré sa uskutočnilo na MDV SR v Bratislave 23. mája 2018.

Tlačová správa    Diplom CJM

Foto:          

7. zjazd SES

9. 5. 2018

7. zjazd SES sa uskutočnil 9. 5. 2018 v Banskej Bystrici vo Výskumnom ústave spojov. Na zjazde bola zvolená nová Rada SES a Revízna komisia SES.

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2017

16. 3. 2018

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so združeniami Fórum pre komunikačné technológie a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA“ za rok 2017. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov a absolventov vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v službách alebo priemysle na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška mladí vedeckí a technickí pracovníci  (.doc)

Prihláška študenti a absolventi vysokých škôl  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2018 ! 

Rokovanie RadySES

7. 2. 2018

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 7. 2. 2018

—————— Aktuality 2017 ——————

Rokovanie RadySES

24. 11. 2017

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 24.11.2017

Seminár "Telekomunikačné stavby X"

 

4. 10. 2017, Banská Bystrica

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravujú desiaty ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby.

Pozvánka (pdf)

Registrácia

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2017

 

14.6.2017, Praha

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS pripravili jedenásty ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`17“.

Pozvánka (obsah prezentácií) (.pdf)

Tlačová správa (.pdf)

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2017

24.5.2017, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) zorganizovali stretnutie k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2016, ktoré sa uskutočnilo na MDV SR v Bratislave 24. mája 2017.

Tlačová správa (.pdf)    Diplom CJM

Info na stránkach ITU: World Telecommunication and Information Society Day 2017

Foto:      

 

Konferencia FITS 2017

27.4.2017, Doprastav, Bratislava

ZSVTS poriada pravidelnú konferenciu 

Bližšie informácie, pozvánka a prihláška

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša"

28.3.2017

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA“. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky, informatiky a priemyslu na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2017 ! 

Seminár "Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a zariadeniach"

 

23.2.2017, Liptovský Mikuláš

Slovenská elektrotechnická spoločnosť - Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši  pripravila jubilejný 25. ročník odborného seminára Bezpečnosť práce na elektrických  inštaláciách  a zariadeniach.

V rámci podujatia predseda SES slávnostne odovzdal v mene ZSVTS ocenenia:

- strieborná medaila ZSVTS - Ing. Rudolf Huna

- čestné uznanie - Ing. Peter Matej, Ing. Vladimír Janove, PhD.

a ďakovné listy predsedu SES pre Marcela Čatloša, Ing. Jána Hronského, Ing. Jána Meravého, ABB, s.r.o. (Ing. Rudolf Petruš) a SALTEK Slovakia,s.r.o. (Ing. Ján Fedéš)

Prezentácie zo seminára a ďalšie informácie

Rokovanie RadySES

14.2.2017

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 14.2.2017

—————— Aktuality 2016 ——————

Rokovanie RadySES

21.11.2016

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 21.11.2016

Konferencia "Káblová televízia 2016"

 

8.11.2016, Bratislava

Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (SAKT), člen ZSVTS a partner SES, pripravuje medzinárodnú konferenciu Káblová televízia 2016. Konferencia sa uskutoční 8.- 9.11.2016 v Bratislave.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Pozvánke (.pdf).

Seminár "Telekomunikačné stavby IX"

 

5.10.2016, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravili deviaty ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránkach Pobočky SES pri VÚS.

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2016


 

9.6.2016, Banská Bystrica, VÚS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS s organizačnou podporou Výskumného ústavu spojov zorganizovali jubilejný 10. ročník česko-slovenskej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`16“.

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch VÚS, n. o. v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste 20 dňa 9. 6. 2016. Hlavné témy boli: nová legislatíva v sektore elektronických komunikácií, prístupové siete novej generácie, digitálne rozhlasové vysielanie, využitie GIS v sektore elektronických komunikácií a iné.

Pozvánka (.pdf)

Ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránkach Pobočky SES pri VÚS.

Mediálni partneri:

         

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2016

17.5.2016, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) zorganizovali stretnutie k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2015, ktoré sa uskutočnilo na MDVRR SR v Bratislave 17. mája 2016.

Pozvánka (.pdf)             Tlačová správa (.pdf)

Info na stránkach ITU: World Telecommunication and Information Society Day 2016

Vyhodnotenie súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2015 (.pdf)

Diplom  (.pdf)          Ocenená práca (.pdf)

 

Konferencia FITS 2016

28.4.2016, Dom techniky ZSVTS, Košice

ZSVTS poriada pravidelnú konferenciu 

Bližšie informácie, pozvánka a prihláška

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša"

15.3.2016

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA“. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky, informatiky a priemyslu na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2016 ! 

Rokovanie RadySES

10.2.2016

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 10.2.2016.

Výročná správa SES za rok 2015  (.pdf)

—————— Aktuality 2015 ——————

Rokovanie RadySES

23.11.2015

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 23.11.2015.

Seminár Telekomunikačné stavby VIII

 

8.10.2015, Banská Bystrica, VÚS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravili ôsmy ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby, s podtitulom "Uľahčenie výstavby prístupových sietí novej generácie".

Seminár sa uskutočnil 8. októbra 2015 v priestoroch VÚS v Banskej Bystrici.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránkach Pobočky SES pri VÚS.

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2015


 

17.6.2015, Praha

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS pripravili deviaty ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`15“.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránkach Pobočky SES pri VÚS.

Odhalenie pomníka priekopníka rádiotechniky Jozefa Murgaša


 

27.4.2015, Bratislava

Dňa 27. apríla 2015 bol v Bratislave na Vazovovej ulici pred budovou rektorátu Slovenskej technickej univerzity odhalený pomník priekopníkovi rádiotechniky svetového formátu – Jozefovi Murgašovi, rodákovi z Tajova pri Banskej Bystrici. Udalosť sa uskutočnila presne v deň 110. výročia prvej verejnej skúšky Murgašovho „tón systému“ v Pensylvánii, USA. Oddychová zóna pred rektorátom dostala symbolický názov „Nádvorie Jozefa Murgaša“. Hlavným iniciátorom výstavby pomníka bol Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského. Na zhotovenie pomníka finančne prispel aj VÚS, n.o. Banská Bystrica, kolektívny člen SES.

Ocenenie činnosti SES

24.4.2015

Slovenská elektrotechnická spoločnosť bola za svoju aktívnu dlhoročnú činnosť v ZSVTS ocenená plaketou ZSVTS pri príležitosti 25. výročia jeho založenia.

     

Ďakujeme všetkým členom SES za ich dobrovoľnú aktivitu pri podpore vedy a techniky v oblasti elektrotechniky na Slovensku.

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša"

1.4.2015

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA“. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky, informatiky a priemyslu elektronických komunikácií na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 6. 2015 ! 

Rokovanie RadySES

11.2.2015

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 11.2.2015.

Výročná správa SES za rok 2014  (.pdf)

—————— Aktuality 2014 ——————

Vianoce 2014 a Nový rok 2015

15.12.2014

Vážení členovia SES, partneri a priaznivci SES,

V mene Rady SES Vám prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa pracovných aj osobných úspechov v roku 2015. Verím, že SES bude ďalej napredovať a prinášať svojim členom ako aj spoločnosti prospech pri obohacovaní sa o nové poznatky z elektrotechniky, pri podpore vzájomného vymieňania odborných informácií, výchove mladých elektrotechnikov a pri celkovom upevňovaní statusu elektrotechnikov v národnom aj európskom priestore.

                                                  predseda SES           Ing. Ján Tuška

Rokovanie RadySES

26.11.2014

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 26.11.2014 v budove VÚS.

Seminár Telekomunikačné stavby VII

 

14.10.2014, Bratislava, City Hotel

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravili siedmy ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby.

Seminár sa uskutočnil 14. októbra 2014 v priestoroch City Hotel Bratislava a bol určený najmä pre prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, ktorí budujú infraštruktúru prístupových sietí a pre zástupcov územnej samosprávy.

Program seminára

Prezentácie zo seminára

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2014


 

11. 6. 2014, Banská Bystrica, VUS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS usporiadali ôsmy ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`14“.

Konferencia sa uskutočnila 11. 6. 2014 v priestoroch VÚS v Banskej Bystrici.

Tlačová správa

Foto:  

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2014

15.5.2014, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v spolupráci s Ústavom telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zorganizovali sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2013, ktoré sa uskutočnilo na Ústave telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 15. mája 2014.

Pozvánka:   (.pdf)     Tlačová správa:   (.pdf)   História osláv Svetového dňa telekomunikácií na Slovensku:  (.pdf)

Vyhodnotenie súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2013:  (.pdf)

Diplom: (.jpg)          Ocenená práca:  (.pdf)

Info na stránkach ITU: World Telecommunication and Information Society Day 2014

Foto:      

6. zjazd SES, nová pobočka SES a VTS news

7.5.2014

6. zjazd SES sa uskutočnil 6.5.2014 v Banskej Bystrici vo Výskumnom ústave spojov. Na zjazde bola zvolená nová Rada SES a revízna komisia.

Predsedom SES sa stal Ing. Ján Tuška a podpredsedom Ing. Vladimír Murín, obaja z VUS B. Bystrica. Predsedom revíznej komisie SES zostáva prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.

V našich radoch sme privítali novú Pobočku SES pri Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ktorá bola založená vo februári 2014. Predsedom pobočky je Ing. Peter Lošonczi, PhD.,  prorektor pre informatiku a rozvoj VŠBM (http://www.vsbm.sk/).

ZSVTS vydáva 4x ročne nový časopis "VTS News", ktorý informuje o aktuálnom dianí vo Zväze a je otvorený pre príspevky odborných spoločností združených vo Zväze.

http://www.zsvts.sk/projekty

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2013

17.3.2014

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasujú súťaž  o CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2013“.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2014 ! 

Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia

18. - 21.3.2014, Brno, ČR

    

Na výstavisku v Brne sa od 18. do 21.3.2014 konal už 22. ročník jednej z najvýznamnejších výstav v Českej republike - AMPER. Medzinárodný veľtrh sa zameriaval na technológie a služby z oblastí elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia. SES bola partnerom podujatia.

Podrobné informácie o veľtrhu (www.amper.cz)

Rokovanie RadySES

13.2.2014

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 13.2.2014. Rada schválila rozpočet SES na rok 2014 a výročnú správu SES za rok 2013. Rada určila termín 6. zjazdu SES v Banskej Bystrici na 6.5.2014.

Výročná správa SES za rok 2013  (.pdf)

—————— Aktuality 2013 ——————

Jesenný seminár SAKT

 

15.10.2013, Žilina

Slovenská asociácia pre káblové komunikácie (SAKT), člen ZSVTS, poriada 15.10.2013 v Žiline jesenný seminár. Členovia SES majú na seminár zvýhodnené vložné v rovnakej výške, ako členovia SAKT.

Bližšie informácie o seminári

Seminár Telekomunikačné stavby VI

Znižovanie nákladov na výstavbu prístupových sietí novej generácie

 

10.10.2013, Banská Bystrica, VUS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Vás pozývajú na šiesty ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby s podtitulom Znižovanie nákladov na výstavbu prístupových sietí novej generácie.

Seminár sa uskutočnil 10. októbra 2013 v priestoroch Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici a bol určený najmä pre prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, ktorí budujú infraštruktúru prístupových sietí a pre zástupcov územnej samosprávy.

Pozvánka s programom seminára

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2013

16.5.2013, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v spolupráci s Ústavom telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zorganizovali sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2012, ktoré sa uskutočnilo na Ústave telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 16. mája 2013.

Pozvánka:   (.pdf)     Tlačová správa:   (.pdf)   História osláv Svetového dňa telekomunikácií na Slovensku:  (.pdf)

Vyhodnotenie súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2012:  (.pdf)

Diplom:  (.pdf)          Ocenená práca:  (.pdf)

Info na stránkach ITU: World Telecommunication and Information Society Day 2013

Foto:

   

    Podujatie podporila spoločnosť Towercom, a. s.

                              Prezentácia:  (.pdf)

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2013


 

19.- 20. 6. 2013, Praha

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS Vás pozývajú na siedmy ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`13“.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 19. - 20. 6. 2013 v priestoroch ČSVTS na Novotného lávke 5 v Prahe. Viac informácií vrátane pozvánky a možnosti prihlásenia on- line nájdete tu.

Ocenenie ZSVTS

26.4.2013, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť sa umiestnila v hodnotení odborných aktivít odborných spoločností v roku 2012 na 3. mieste. Poďakovanie patrí všetkým aktívnym členom SES

Diplom (.pdf)    

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2012

26.3.2013

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasujú súťaž  o CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2012“.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2013! 

Rokovanie RadySES

13.2.2013

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES. Rada schválila rozpočet SES na rok 2013 a výročnú správu SES za rok 2012.

Výročná správa SES za rok 2012  (.pdf)

Archív aktualít: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

 

Kalendár udalostí

Partneri

 

 Český svaz vedeckotechnických společností

Výskumný ústav spojov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

copyright VUS 2018