logo VUS
uk

Online prihláška na odborný seminár "Telekomunikačné stavby X"

Názov firmy:
Meno a priezvisko účastníka:
Meno a priezvisko účastníka*:
Meno a priezvisko účastníka*:
Meno a priezvisko účastníka*:
Meno a priezvisko účastníka*:
  *V prípade záujmu viacerých účastníkov z organizácie
Adresa:
E-mail:
Telefón:
Mobil: (nepovinné)
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
 
Potvrdenie o platbe: Potvrdzujeme, že sme dňa uhradili účastnícky príspevok
v celkovej výške € na účet pobočky SES
z nášho účtu číslo