Výskumný ústav spojov, n.o.
 

Výskumný ústav spojov ponúka kvalifikované služby v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb pre široký okruh subjektov. Hlavným cieľom VÚS je pružne reagovať na rýchly technický rozvoj a uspokojovať rastúce potreby zákazníkov v štátnej i súkromnej sfére.

Dovoľte nám podieľať sa na Vašom úspechu pri uvedení výrobku na trh, odskúšaní zariadenia, či spolupráci na výskumnom projekte.

Dovoľte nám zvýšiť potenciál Vášho podnikania.


Anechoidná hala pracoviska EMC vo Výskumnom ústave spojov Elektronický podpis
Posudzovanie prijímačov DVB-T
Budova VÚS


24.4.2015 Správa o vysielaní DRM+ na Slovensku za prispenia VÚS, n.o. Viac ...


11.4. 2015 Prednáška zástupcu VÚS, n. o., na výročnom stretnutí CS DX klubu. Viac ...


Dňa 09. 04. 2015 bolo spoločnosťami VÚS, n. o., proIS s.r.o., GAMO a.s. a APIS spol. s r.o. založené záujmové združenie s názvom IKT BB, so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica.


11. 3. 2015 - EGNSS Best Practise Exchange workshop
Vo februári 2015 sa v priestoroch MDVRR SR uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Európskej agentúry pre globálne navigačné satelitné systémy (GSA) a pracovníkov ministerstva a rezortných organizácií pôsobiacich v oblasti cestnej, leteckej vodnej a železničnej dopravy a elektronických komunikácií.


V novom čísle Newsletter-a Zväzu elektrotechnického priemyslu SR je predstavený aj jeho člen - Výskumný ústav spojov.


VÚS, n.o. zorganizoval úspešnú medzinárodnú konferenciu o digitálnom rozhlase

Ohlasy na konferenciu


Dňa 20. 1. 2015 bola do fázy verejného testovania uvedená aplikácia VÚS Porovnávač cien širokopásmového prístupu k internetu, ktorá funguje pod gesciou Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Viac informácií sa dozviete v príslušnej tlačovej správe.


Výskum koexistencie širokopásmových sietí LTE a pozemského digitálneho TV vysielania DVB-T/DVB-T2


Approaches to the Digitisation of Audio Broadcasting in V4 Countries


25. 9. 2014 na spoločenskom večere IT GALA získal Ing. Juraj Oravec ocenenie za celoživotný prínos v oblasti telekomunikácií. Viac... .


4. 9. 2014 sa Výskumný ústav spojov, n. o. stal členom
Európskej technologickej platformy pre komunikačné siete a služby NetWorld2020 .


Tlačová správa