Výskumný ústav spojov, n.o.
 

Výskumný ústav spojov ponúka kvalifikované služby v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb pre široký okruh subjektov. Hlavným cieľom VÚS je pružne reagovať na rýchly technický rozvoj a uspokojovať rastúce potreby zákazníkov v štátnej i súkromnej sfére.

Dovoľte nám podieľať sa na Vašom úspechu pri uvedení výrobku na trh, odskúšaní zariadenia, či spolupráci na výskumnom projekte.

Dovoľte nám zvýšiť potenciál Vášho podnikania.


Anechoidná hala pracoviska EMC vo Výskumnom ústave spojov Elektronický podpis
Posudzovanie prijímačov DVB-T
Budova VÚS


V novom čísle Newsletter-a Zväzu elektrotechnického priemyslu SR je predstavený aj jeho člen - Výskumný ústav spojov.


VÚS, n.o. zorganizoval úspešnú medzinárodnú konferenciu o digitálnom rozhlase

Ohlasy na konferenciu


Dňa 20. 1. 2015 bola do fázy verejného testovania uvedená aplikácia VÚS Porovnávač cien širokopásmového prístupu k internetu, ktorá funguje pod gesciou Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Viac informácií sa dozviete v príslušnej tlačovej správe.


Výskum koexistencie širokopásmových sietí LTE a pozemského digitálneho TV vysielania DVB-T/DVB-T2


Approaches to the Digitisation of Audio Broadcasting in V4 Countries


25. 9. 2014 na spoločenskom večere IT GALA získal Ing. Juraj Oravec ocenenie za celoživotný prínos v oblasti telekomunikácií. Viac... .


4. 9. 2014 sa Výskumný ústav spojov, n. o. stal členom
Európskej technologickej platformy pre komunikačné siete a služby NetWorld2020 .


Tlačová správa