SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ

Pobočka pri VÚS

člen 


Aktuality 2022

Medzinárodná konferencia

 

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2022

 
   jún 2022, Banská Bystrica  

Pobočka SES pri VÚS BB pripravila konferenciu Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR – NoTeS`22“.. Termín konferencie bol 15. jún 2022. Konferencia sa konala online.

Bližšie informácie sú uvedené na: http://www.vus.sk/

 

Aktuality 2021

  Fórum

Terminologické fórum 2021

september 2021 Banská Bystrica, VÚS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, Pobočka SES pri VUS a Výskumný ústav spojov, n. o. pripravili Terminologické fórum 2021 vo VÚS Banská Bystrica.

Účastníci Terminologického fóra prerokovali a posúdili pripomienky k vybraným navrhnutým termínom z oblasti elektronických komunikácií a pošty.

Dátum konania: 9. 9. 2021

Miesto konania: Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica 

Aktuality 2020

  Fórum

Terminologické fórum 2020

september 2020 Banská Bystrica, VÚS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, Pobočka SES pri VUS a Výskumný ústav spojov, n. o. pripravili Terminologické fórum 2020 vo VÚS Banská Bystrica.

Zdrojom terminológie elektronických komunikácií sú predovšetkým európske a medzinárodné normy (napr. ETSI, CENELEC, IEC), odporúčania ITU, smernice a iné legislatívne dokumenty Európskej únie a odborná literatúra. Účastníci Terminologického fóra prerokovali a posúdili pripomienky k vybraným navrhnutým termínom z oblasti elektronických komunikácií.

Dátum konania: 24. 9. 2020

Miesto konania: Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica 

Medzinárodná konferencia

 

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2020

 
   jún 2020, Banská Bystrica  

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS s organizačnou podporou Výskumného ústavu spojov pripravovali 13. ročník česko-slovenskej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`20“.

Konferencia sa nakoniec neuskutočnila v dôsledku pandémie Covid.

 
 Schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES

11. 3. 2020, Banská Bystrica, VÚS

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravila výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila 11. 3. 2020 v zasadačke VUS na prízemí.

Aktuality 2019

  Fórum

Terminologické fórum 2019

3. 10. 2019, Banská Bystrica, VÚS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, Pobočka SES pri VUS a Výskumný ústav spojov, n. o. pripravili Terminologické fórum 2019 vo VÚS B.Bystrica.

Terminologické fórum 2019 bolo príležitosťou na vzájomnú výmenu informácií a názorov na slovenské názvy nových technológií a služieb z dynamicky sa rozvíjajúcich oblastí elektronických komunikácií.

Zdrojom terminológie elektronických komunikácií sú predovšetkým európske a medzinárodné normy (napr. ETSI, CENELEC, IEC), odporúčania ITU, smernice a iné legislatívne dokumenty Európskej únie a odborná literatúra. Účastníci Terminologického fóra 201í prerokovali a posúdili pripomienky k vybraným navrhnutým termínom z oblasti elektronických komunikácií.

Dátum konania: 3. 10. 2019

Miesto konania: Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica 

Medzinárodná konferencia

 

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2019

 
   27. 3. 2019, Praha  

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS s organizačnou podporou Výskumného ústavu spojov pripravili 13. ročník česko-slovenskej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`19“.

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch ČSVTS v Prahe, Novotného lávka 5, dňa 27. 3. 2019. Hlavnou témou konferencie boli stavby elektronických komunikácií z pohľadu aktuálnych právnych predpisov a technologických noviniek.

 
 Schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES

21. 3. 2019, Banská Bystrica, VÚS

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravila výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila 20. 3. 2019 o 13:00 v zasadačke VUS na prízemí.

2018

  Fórum

 

Terminologické fórum 2018

23. 10. 2018, Banská Bystrica, VÚS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, Pobočka SES pri VUS a Výskumný ústav spojov, n. o. pripravili Terminologické fórum 2018 vo VÚS B.Bystrica.

Už tradične predstavovalo aj  Terminologické fórum 2018 príležitosť na vzájomnú výmenu informácií a názorov na slovenské názvy nových technológií a služieb z dynamicky sa rozvíjajúcich oblastí elektronických komunikácií.

Zdrojom terminológie elektronických komunikácií sú predovšetkým európske a medzinárodné normy (napr. ETSI, CENELEC, IEC), odporúčania ITU, smernice a iné legislatívne dokumenty Európskej únie a odborná literatúra. Účastníci Terminologického fóra 2018 prerokovali a posúdili pripomienky k vybraným navrhnutým termínom z oblasti elektronických komunikácií.

Dátum konania: 23. 10. 2018

Miesto konania: Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica 

Podujatie je zároveň aj sprievodným odborným podujatím Týždňa vedy a techniky 2018.

Pozvánka


Medzinárodná konferencia

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2018

   7. 6. 2018, Banská Bystrica

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTSPobočka SES pri VUS B. Bystrica a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS s organizačnou podporou Výskumného ústavu spojov pripravili 12. ročník česko-slovenskej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`18“. Bližšie informácie o podujatí - pozvánka, anotácie prednášok a prihláška sú uvedené na:

http://www.vus.sk/aktuality.php


Sympózium

Stretnutie k Medzinárodnému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti

   23. 5. 2018, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS, pobočka BB v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR usporiadali sympózium k Medzinárodnému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti na MDV SR v Bratislave 23. 5. 2018. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia MDV SR, SES a pozvaní hostia. Súčasťou stretnutia bolo aj slávnostné odovzdanie Ceny Jozefa Murgaša za rok 2017.


 Schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES

6. 3. 2018, Banská Bystrica, VÚS

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravil výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila 5. 3. 2018 o 13:00 v zasadačke VUS na prízemí.

 

 

Prednáška

Moderné metódy analýzy v prostredí GIS

11. 1. 2018, Banská Bystrica, VÚS

 

Pobočka SES pri VUS pripravuje prezentáciu Ing. Takácsa na tému Moderné metódy analýzy v prostredí GIS Prednáška sa uskutoční vo VÚS 11. 1. 2018.

Rámcový obsah:

 1. Uvedie sa modelový príklad na analýzu. Ten sa bude týkať teoretického nájdenia potenciálnych problémových obcí na Slovensku, ktoré môžu mať problémy s kvalitným či cenovo dostupným pokrytím internetu.
 2. Praktické predvedenie  (open-source) nástroja na analýzu (QGIS).
 3. Výber mapového pozadia.
 4. Podrobná ukážka dostupných funkcií a  jednotlivých krokov pri analýze.
 5. Zhrnutie hlavných dosiahnutých výstupov analýzy.
 6. Potenciálne využitie pre potreby Slovenska a VÚSu.
 7. Diskusia.
 

2017

 

 Fórum

Terminologické fórum 2017

 

14. 11. 2017, Banská Bystrica, VÚS

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a Výskumný ústav spojov, n. o. pripravili Terminologické fórum 2017 vo VÚS B.Bystrica.

Už tradične predstavuje aj tohtoročné Terminologické fórum 2017 príležitosť na vzájomnú výmenu informácií a názorov na slovenské názvy nových technológií a služieb z dynamicky sa rozvíjajúcich oblastí elektronických komunikácií.

Zdrojom terminológie elektronických komunikácií sú predovšetkým európske a medzinárodné normy (napr. ETSI, CENELEC, IEC), odporúčania ITU, smernice a iné legislatívne dokumenty Európskej únie a odborná literatúra. Účastníci Terminologického fóra 2017 prerokovali a posúdili pripomienky k vybraným navrhnutým termínom z oblasti DVB-T2 a štatistiky elektronických komunikácií.

Dátum konania: 14. 11. 2017

Miesto konania: Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica 

Podujatie je zároveň aj sprievodným odborným podujatím Týždňa vedy a techniky 2017.

 

 

 Seminár

Telekomunikačné stavby X

 

4. 10. 2017, Banská Bystrica

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (Pobočka SES pri VÚS), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravili desiaty ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby" s podtitulom Uľahčenie výstavby prístupových sietí novej generácie. 

Seminár sa uskutočnil 4. októbra 2017 vo VUS v Banskej Bystrici a bol určený najmä pre prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí a pre zástupcov územnej samosprávy.

Cieľom tohtoročného seminára Telekomunikačné stavby bolo prezentovať a diskutovať prax a aktuálne problémy v procese výstavby vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí najmä z pohľadu platnej legislatívy a súvisiacich regulačných a iných relevantných opatrení. V programe seminára boli prezentované aj praktické skúsenosti z meraní elektromagnetického poľa v životnom prostredí. Program seminára pozostával z piatich prednášok a záverečnej panelovej diskusie.

Tlačová správa

 

 

Medzinárodná konferencia

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2017

 
   14. 6. 2017, Praha  

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS s organizačnou podporou Výskumného ústavu spojov pripravili 11. ročník česko-slovenskej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`17“.

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch ČSVTS v Prahe, Novotného lávka 5, dňa 14. 6. 2017. Hlavnou témou konferencie bola podpora rozvoja a znižovanie nákladov budovania vysokorýchlostných sietí elektronických komunikácií.

Tlačová správa

 

 
 Schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES

 

7. 3. 2017, Banská Bystrica, VÚS

 

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravuje výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 7.3.2017 o 13.30 v zasadačke VUS na prízemí.

 

2016

 

 Prednáška

Open souce GIS (Ako začať s GIS?)

 

1. 12. 2016, Banská Bystrica, VÚS

 

Pobočka SES pri VUS pripravila prezentáciu Ing. Takácsa na tému Open source GIS (ako začať s GIS?) Prednáška sa uskutočnila vo VÚS 1.12.2016.

Rámcový obsah:

 1. GIS (definícia, príležitosti, história, ako začať).

 2. Profesionálne databázy (Postgis).

 3. Geoserver (silný GIS server zdarma, v kontexte iných nástrojov).

 4. OpenLayers 3 (programový prostriedok na publikáciu údajov).

 5. Openstreetmap (voľná celosvetová mapa).

 6. QGIS (nástroj pre každého). Praktické ukážky (vlastné vrstvy, pripojené vrstvy zvonku, interaktivita).

Prezentácia je dostupná v sekcii prednášky.

 

 

 Fórum

Terminologické fórum 2016

 

26.10.2016, Banská Bystrica, VÚS

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a Výskumný ústav spojov, n. o. pripravili Terminologické fórum 2016 vo VÚS B.Bystrica.

Už tradične predstavuje aj tohtoročné Terminologické fórum 2016 príležitosť na vzájomnú výmenu informácií a názorov na slovenské názvy nových technológií a služieb z dynamicky sa rozvíjajúcich oblastí elektronických komunikácií.

Zdrojom terminológie elektronických komunikácií sú predovšetkým európske a medzinárodné normy (napr. ETSI, CENELEC, IEC), odporúčania ITU, smernice a iné legislatívne dokumenty Európskej únie a odborná literatúra. V súčasnosti sa finalizuje ukončenie a spustenie navigačného systému Galileo. V novembri vynesie európska raketa Ariane ďalšie štyri družice, čím sa vytvoria podmienky na poskytovanie prvých služieb navigačného satelitného systému Galileo. Preto aj novej terminológii z tejto oblasti venujeme zvýšenú pozornosť.  Účastníci Terminologického fóra 2016 prerokujú a posúdia pripomienky k vybraným navrhnutým termínom. 

Dátum konania: 26. 10. 2016 (streda)

Miesto konania: Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica 

Podujatie je zároveň aj sprievodným odborným podujatím Týždňa vedy a techniky 2016.

 

 

 Seminár

Telekomunikačné stavby IX

 

5.10.2016, Bratislava

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (Pobočka SES pri VÚS), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravili deviaty ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby ".

Seminár sa uskutočnil 5. októbra 2016 v hoteli Bratislava v Bratislave a bol určený najmä pre prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí a pre zástupcov územnej samosprávy.

Program seminára

Prezentácie

 

 

Medzinárodná konferencia

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2016

 

 

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS s organizačnou podporou Výskumného ústavu spojov pripravili jubilejný 10. ročník česko-slovenskej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`16“.

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch VÚS, n. o. v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste 20 dňa 9. 6. 2016. Hlavné témy sú: nová legislatíva v sektore elektronických komunikácií, prístupové siete novej generácie, digitálne rozhlasové vysielanie, využitie GIS v sektore elektronických komunikácií a iné.

Pozvánka (.pdf) (program konferencie)

Mediálni partneri:

         

Foto:

        

 

 
 Schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES

 

26.2.2016, Banská Bystrica, VÚS

 

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravuje výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 26.2.2016 o 13.00 v zasadačke VUS na prízemí.

 

2015

 

 Prednáška

Priestorové informácie pre každého

 

10.12.2015, Banská Bystrica, VÚS

 

Pobočka SES pripravila prezentáciu Ing. Takácsa na tému Priestorové informácie pre každého (Ľahký úvod do prostredia geo údajov). Prednáška sa uskutočnila vo VÚS, 10.12.2015.

Cieľ prednášky.  Priblížiť všeobecnej verejnosti a aj špecialistom nové možnosti využívania bežne dostupných a zdarma programových prostriedkov, ktoré dokážu spracovať priestorové (GIS) informácie na súkromné či pracovné účely. Dôraz sa kladie na prezentáciu praktických informácií.

Prezentácia je dostupná v sekcii prednášky.

 

 

 Fórum

Terminologické fórum 2015

 

20.10.2015, Banská Bystrica, VÚS

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností a Výskumný ústav spojov, n. o. pripravili Terminologické fórum 2015 vo VÚS B.Bystrica.

Terminologické fórum je platforma odborníkov z oblasti prevádzky pevných a mobilných komunikačných sietí, poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, vedecko-výskumných pracovísk príbuzných odborov, prekladateľov úradných dokumentov EÚ, v rámci ktorej sa prerokúvajú a posudzujú pripomienky k aktuálnym otázkam terminológie elektronických komunikácií.

Súčasťou TF 15 bola aj prezentácia Mgr. Alexandry Jarošovej, CSc. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV na tému „Anglicizmy ako problém textu a postojov“.

Terminologické fórum 2015 bolo príležitosťou na vzájomnú výmenu informácií a názorov na slovenské názvy nových technológií a služieb z dynamicky sa rozvíjajúcich oblastí elektronických komunikácií.

Zdrojom terminológie elektronických komunikácií sú predovšetkým európske a medzinárodné normy (napr. ETSI, CENELEC, IEC), odporúčania ITU, smernice a iné legislatívne dokumenty Európskej únie a odborná literatúra.

Účastníci Terminologického fóra 2015 prerokovali a posúdili aj pripomienky k vybraným navrhnutým termínom.

Podujatie bolo zároveň aj sprievodným odborným podujatím Týždňa vedy a techniky 2015.

Foto:      

 

 

 Seminár

Telekomunikačné stavby VIII

 

8.10.2015, Banská Bystrica, VÚS

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (Pobočka SES pri VÚS), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravili ôsmy ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby, s podtitulom "Uľahčenie výstavby prístupových sietí novej generácie".

Seminár sa uskutočnil 8. októbra 2015 v priestoroch VÚS v Banskej Bystrici a bol určený najmä pre prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí a pre zástupcov územnej samosprávy. Prezentácie predniesli zástupcovia MDVRR SR, PPP, NASES, VUS, YMS.

Program seminára

Foto:      

              

 

 

Medzinárodná konferencia

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2015

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (Pobočka SES pri VUS), člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS pripravili deviaty ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`15. Konferencia sa konala v Prahe 17.6.2015. Dopoludňajší blok konferencie moderoval predseda SES.

Program konferencie (pdf)

Foto:      

              

 

 

Informácia

Založenie záujmového združenia IKT BB

 

9.4.2015, Banská Bystrica

 

Dňa 09. 04. 2015 bolo spoločnosťami VÚS, n. o.(kolektívny člen SES) , proIS s.r.o., GAMO a.s. a APIS spol. s r.o. založené záujmové združenie s názvom IKT BB, so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica.

Cieľom združenia je:

 • združovať spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti informačných a komunikačných technológií,

 • presadzovať spoločné záujmy a potreby, za účelom rozvoja najmä banskobystrického regiónu, zvyšovania jeho prosperity a atraktivity, zlepšovania podmienok pre život obyvateľov a podnikanie,

 • podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti IKT a súvisiacich služieb najmä v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

 

 

Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES pri VÚS

 

23.2.2015, Banská Bystrica, VÚS

 

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravil výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila 23.2.2015 vo VUS.

Uznesenie (pdf)

 

2014

 

 Fórum

 

 

Terminologické fórum 2014

 

16.10.2014, Banská Bystrica, VÚS

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností a Výskumný ústav spojov, n. o. pripravili Terminologické fórum 2014 na 16.10.2014 vo VÚS B.Bystrica.

Terminologické fórum je platforma odborníkov z oblasti prevádzky pevných a mobilných komunikačných sietí, poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, vedecko-výskumných pracovísk príbuzných odborov, prekladateľov úradných dokumentov EÚ, v rámci ktorej sa prerokúvajú a posudzujú pripomienky k aktuálnym otázkam terminológie elektronických komunikácií.

Terminologické fórum 2014 je príležitosťou na vzájomnú výmenu informácií a názorov na slovenské názvy nových technológií a služieb z dynamicky sa rozvíjajúcich oblastí elektronických komunikácií.

Zdrojom terminológie elektronických komunikácií sú predovšetkým európske a medzinárodné normy (napr. ETSI, CENELEC, IEC), odporúčania ITU, smernice a iné legislatívne dokumenty Európskej únie a odborná literatúra.

Účastníci Terminologického fóra 2014 prerokovali a posúdili pripomienky k vybraným navrhnutým termínom.

Podujatie je zároveň aj sprievodným obdorným podujatím Týždňa vedy a techniky 2014.

Foto:         

 

 

 Prednáška

Hľadajme na internete efektívne

 

26.5.2014, Banská Bystrica, VÚS

 

Pobočka SES pripravila prezentáciu Ing. Takácsa na tému pokročilého vyhľadávania informácií na internete. Prednáška sa uskutočnila vo VÚS, 26.5.2014.

Z obsahu: Princíp a fungovanie metódy vyhľadávania informácií  na internete, nastavovanie rôznych filtrov, rôzne prístupy k vyhľadávaniu vrátane nových prístupov ako je vyhľadávanie hlasom, alternatívne možnosti vyhľadávania (konkurencia).

PC prezentácia z prednášky je uvedená v sekcii prednášky.

 

 

 Výstava

Jozef Murgaš - komunikácia včera a dnes

 

29.4. 23.5..2014, Banská Bystrica, štátna vedecká knižnica, Lzazovná 9, átrium

 

V termíme 29.4. - 23.5.2014 prebieha v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici výstava o živote a diele Jozefa Murgaša.

V súvislosti s výstavou sa koná 16.5.2014 v Spoločenskej sále aj vedecká konferencia Jozef Murgaš: reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránkach knižnice.

 

 

 Prednáška

Európsky GNSS a Horizont 2020

 

24.2.2014, Banská Bystrica, VÚS

 

Pobočka SES pripravila prezentáciu Ing. Majera na tému stavu a možností európskeho GNSS (EGNOS a Galileo) v rámci európskeho programu Horizont 2020. Prednáška sa uskutočnila vo VÚS, 24.2.2014. Obsahom prezentácie boli:

 • EGNSS služby

 • viac EGNSS príležitosti v rôznych segmentoch trhu

 • rozvoj užívateľského segmentu

 • E-GNSS konkrétne príležitosti pre priemysel, letectvo, námorníctvo, inteligentné transportné systémy, železnice, poľnohospodárstve, LBS, cestnú dopravu

 • príležitosti v H2020

Celá prednáška je uvedená v sekcii prednášky.

 

 
 Schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES

 

24.2.2014, Banská Bystrica, VÚS

 

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravil výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila 24.2.2014 o 13.00 v zasadačke VUS na prízemí.

 

2013

 
 

 Prednáška

 

Cloud computing. Prečo je taký dôležitý?

 

28.10.2013, Banská Bystrica, VÚS

 

Pobočka SES pripravila prezentáciu Ing. Takácsa na tému dôležitosti cloud computingu. Prednáška sa uskutočnila vo VÚS, 28.10.2013 (pondelok).

Predstavil sa historický vývoj služieb IKT spolu s historickým vývojom porovnateľných služieb v iných sektoroch.

Cieľom bolo na základe dejinného vývoja hlbšie pochopiť súčasnosť a lepšie sa pripraviť na budúcnosť  v oblasti IKT.

Prednáška bola určená pre záujemcov o modernú IT technológie. Celá prednáška je uvedená v sekcii prednášky.

 

 

 Prednáška

Fotoalbumy v cloude

 

22.4.2013, Banská Bystrica, VÚS

 

Pobočka SES pripravila prezentáciu Ing. Takácsa na tému ako spravovať svoje fotoalbumy umiestnené v cloude z ľubovoľného miesta, kde je pripojenie na internet. Prednáška sa uskutočnila vo VÚS, 22.4.2013 (pondelok).

Z obsahu:

 • ako umiestňovať fotografie do klaudu

 • podmienky používania klaudových technológií

 • praktická ukážka práce (Google, Picasa)

 • súvisiaca podpora od Google, využitie aj na marketing organizácie.

Prednáška bola určená pre záujemcov o modernú správu svojich elektronických fotoalbumov. Celá prednáška je uvedená v sekcii prednášky.

 

 

 Prednáška

Automatické tiesňové volanie z vozidla

 

19.2.2013, Banská Bystrica, VÚS

 

Pobočka SES pripravila pre členov Pobočky SES pri VÚS prezentáciu Ing. Jána Tušku na tému eCall, automatické tiesňové volanie z vozidla. Prednáška sa uskutočnila vo VÚS 19.2.2013.

Z obsahu:

 • prečo sa pristupuje k zavádzaniu eCall

 • princíp eCall

 • prínosy eCall

 • európske súvislosti, štandardy, smernice a opatrenia

 • stav na Slovensku

 • perspektíva - ďalšie kroky na európskej úrovni a na Slovensku pri implementácii eCall.

Prednáška bola určená pre záujemcov o poznatky v oblasti nových trendov v prenikaní ITS do dopravy. Celá prednáška je uvedená v sekcii prednášky.

 

 
 Schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES

 

19.2.2013, Banská Bystrica, VÚS

 

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravila výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila 19.2.2013 o 13.00 v zasadačke VUS na prízemí.

 

2012

 
 

 Prednáška

Text, tabuľky a prezentácia v cloude

 

27.11.2012, Banská Bystrica, VÚS

 

Pobočka SES pripravila prezentáciu Ing. Takácsa na tému ako tvoriť texty, tabuľky a prezentácie bez potreby mať na počítači napr. MS office a s možnosťou pracovať s vlastnými dokumentmi z ľubovoľného miesta, kde je pripojenie na internet. Prednáška sa uskutočnila vo VÚS 27.11.2012.

Z obsahu:

 • Práca s dokumentmi v cloude

 • Základné predpoklady

 • Demonštrácia vytvárania  dokumentov typu Microsoft Office pomocou cloudu

Prednáška bola určená pre záujemcov o poznatky v oblasti nových trendov v  informačno-komunikačných technológiách. Nevyžadujú sa žiadne osobitné znalosti programovania.

Celá prednáška je uvedená v sekcii prednášky.

 

 

 Fórum

 

Terminologické fórum 2012

 

6.11.2012, Banská Bystrica, VÚS

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností a Výskumný ústav spojov, n. o. pripravili Terminologické fórum 2012.

Terminologické fórum je platforma odborníkov z oblasti prevádzky pevných a mobilných komunikačných sietí, poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, vedecko-výskumných pracovísk príbuzných odborov, prekladateľov úradných dokumentov EÚ, v rámci ktorej sa prerokúvajú a posudzujú pripomienky k aktuálnym otázkam terminológie elektronických komunikácií.

Výsledky tohtoročného Terminologického fóra 2012 sa premietli do rezortnej pomôcky, ktorá pod názvom Anglicko.slovenský a slovensko-anglický výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií je prístupná verejnosti. Pomôcka je určená prekladateľom a tlmočníkom v EK a EP, členom Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry, zástupcom ďalších inštitúcií na Slovensku pripojených k Slovenskej terminologickej sieti a všetkým autorom odborných publikácií a článkov.

Foto:    

 

 

 Prednáška

 

Vlastné webové sídlo zdarma

 

5.11.2012, Banská Bystrica, VÚS

 

Pobočka SES pripravila prezentáciu Ing. Takácsa na tému ako vytvoriť vlastné webové sídlo bez potreby platby za jeho hosťovanie. Prednáška sa uskutočnila vo VÚS v zasadačke na prízemí 5.11.2012 o 13.00 h.

Z obsahu:

 • Cloud a vlastné webové sídlo.

 • Základné predpoklady na vytvorenie sídla.

 • Demonštrácia vytvorenia vlastného sídla použitím cloudu.

 • Ukážka základných činností.

Prednáška je určená pre záujemcov o poznatky v oblasti nových trendov v  informačno-komunikačných technológiách. Nevyžadujú sa žiadne osobitné znalosti programovania.

Celá prednáška je uvedená v sekcii prednášky.

 

 

 Sympózium

 

SDT a IS 2012

 

23.5.2012, Banská Bystrica, VÚS

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen ZS VTS v spolupráci s Ústavom telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zorganizovali sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2011,

Na organizácii podujatia sa spolupodieľala aj Pobočka SES pri VÚS.

Informácie na stránkach ITU           Podrobnosti na stránkach SES

 

 Konferencia

 

Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR 2012

 

4.5.2012, Banská Bystrica, VÚS

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS v spolupráci s Výskumným ústavom spojov, n. o., zorganizovali šiesty ročník medzinárodnej konferencie „Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR – NoTeS`12“.

Podujatie organizačne zastrešovala Pobočka SES pri VÚS.

Konferencia bola určená odbornej verejnosti, poskytovateľom a užívateľom elektronických komunikačných služieb, zástupcom podnikateľskej aj verejnej sféry pôsobiacim na trhu elektronických komunikácií a ďalším záujemcom o trendy v oblasti elektronických komunikácií.

Prednášky             Tlačová správa

 

 Schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES

 

28.2.2012, Banská Bystrica, VÚS

 

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravil výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila 27.2.2012 o 13.00 v zasadačke VUS na prízemí.

Uznesenie

 

2011

 

 Stretnutie

 

Koncoročné stretnutie zamestnancov VÚS

 

14.12.2011, Banská Bystrica, VÚS

 

Pobočka SES prispela k usporiadaniu koncoročného stretnutia zamestnancov VÚS v zasadačke VÚS. Stretnutia sa zúčastnili aj členovia správnej rady VÚS.

Foto:

 

 

 Prednáška

 

Vlastný internetový kalendár (Cloud Computing v praxi)

 

5.12.2011, Banská Bystrica, VÚS

 

Pobočka SES usporiadala prednášku Ing. Arpáda Takácsa "Vlastný internetový kalendár" v zasadačke VUS.

Google kalendár:

 • užitočná pomôcka na racionalizáciu plánovania

 • požiadavky na využívanie služby

 • ukážka základných princípov využívania Google kalendára.

Prednáška bola určená pre záujemcov o poznatky ako aplikovať technológiu Cloud Computing v praxi pre pracovnú i osobnú potrebu na príklade plánovania svojich aktivít. Náročnosť aplikácie tejto technológie je porovnateľná s používaním e-mailu.

 

 Prednáška

 

Prichádza Cloud Computing

14.11.2011, Banská Bystrica, VÚS

Pobočka SES usporiadala prednášku Ing. Arpáda Takácsa Prichádza cloud computing v zasadačke VUS

Obsahom prezentácie bolo:

 • predstavenie novej, revolučnej technológie

 • historický kontext

 • vybrané aspekty (ekonomické, technické, bezpečnosť a legislatíva)

 • budúcnosť cloud computingu.

Foto:

     

Prednáška


 Fórum

 

Terminologické fórum 2011

 

8.11.2011, Banská Bystrica, VÚS

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností a Výskumný ústav spojov, n. o. zorganizovali Terminologické fórum 2011.

Dobrovoľné združenie odborníkov z oblasti prevádzky pevných a mobilných komunikačných sietí, poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, vedecko-výskumných pracovísk príbuzných odborov, prekladateľov úradných dokumentov EÚ, ktoré pracuje pod názvom Terminologické fórum predstavuje základnú konzultačnú platformu na rozširovanie odborného slovenského jazyka o nové termíny z oblasti elektronických komunikácií.

Účastníci sa oboznámili s postupom prác na príprave rezortnej terminologickej pomôcky, schválili predložené súbory hesiel z oblasti elektronických komunikácií a oboznámili sa s hlavnými témami 7. konferencie Slovenskej terminologickej siete orientovanými na anglicizmy v slovenskom jazyku.

Foto:

     

 

 Prednáška

MS Excel - práca s grafmi

28.3.2011, Banská Bystrica, VÚS

Pobočka SES usporiadala prednášku Ing. Juraja Fogaša Excel a grafy v zasadačke VUS.

Obsah prezentácie:

 • vytvorenie grafu z tabuľky

 • výber grafu

 • úprava grafu (farby, osi, popisky, legenda)

 • dva grafy v jednom.


 Prednáška

Optické komunikácie - prezentácia MRV Communications

 

16.3.2011, Banská Bystrica, VÚS

 

Výbor Pobočky SES pri VÚS, n. o., organizoval v spolupráci so spoločnosťou ORGA-TRADE, a. s., prezentáciu spoločnosti MRV Communications. Prezentácia bola zameraná na optické komunikačné systémy, zariadenia a služby spoločnosti MRV Communications a prebiehala v anglickom jazyku.

Prezentácia

 

 Prednáška

Elektronické slovníky

22.2.2011, Banská Bystrica, VÚS

Pobočka SES usporiadala prednášku Ing. Ivany Latiakovej Elektronické slovníky pre výkon zamestnancov VÚS v utorok 22.2.2011 v zasadačke VUS

Cieľom prednášky bolo prezentovať informácie o zdrojoch, dostupnosti a možnostiach práce s elektronickými slovníkmi, a to so zameraním na voľne dostupné (bezplatné) dvoj- i viacjazyčné prekladové a výkladové slovníky (najmä anglické), terminologické slovníky s orientáciou na elektronické komunikácie, ale aj slovníky slovenčiny, ktoré môžu pomôcť zvýšiť úroveň vyjadrovania sa v obchodnej i bežnej komunikácii.

Prednáška

 

 Schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES

 

22.2.2011, Banská Bystrica, VÚS

 

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravil  výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila v zasadačke VUS na prízemí.

Uznesenie msword

 

archív aktualít z 2010 a starších      

 

Kalendár podujatí

Linky

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

Výskumný ústav spojov

Český svaz vědeckotechnických společností