Výskum koexistencie širokopásmových sietí LTE
a pozemského digitálneho TV vysielania
DVB-T/DVB-T2
Táto práca je podporovaná Agentúrou
na podporu výskumu a vývoja
na základe Zmluvy č. APVV-0696-12

Vysielanie DVB-T/-T2

Systém DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je európsky systém pozemského digitálneho televízneho vysielania. Jeho parametre sú stanovené normou STN EN 300 744. V tomto systéme sa vysiela aj na Slovensku.

Pre pozemskú digitálnu televíziu sa niekedy používa všeobecná skratka DTT (Digital Terrestrial Television). Okrem systému DVB T existujú vo svete aj ďalšie systémy DTT – americký ATSC, japonský ISDB-T a čínsky DTMB.

Globus

Systém DVB-T2 je 2. generáciou systému DVB T, ktorý predovšetkým dosahuje vyššiu prenosovú kapacitu, a teda je ním možno prenášať buď viac TV programov, alebo programy s vyššou kvalitou obrazu (vyšším rozlíšením – HDTV, UHDTV). Jeho parametre sú stanovené normou STN EN 302 755. Skúšobné vysielanie v tomto systéme prebehlo na Slovensku v roku 2011 a predpokladá sa jeho zavedenie do trvalej prevádzky.

Prvé experimentálne vysielanie DVB T na Slovensku sa uskutočnilo v r. 1999. Skúšobné vysielanie začalo koncom roka 2004. Trvalé vysielanie je v prevádzke od r. 2009. Posledný analógový TV vysielač bol vypnutý 31.decembra 2012. Tým sa na Slovensku skončila éra analógového pozemského TV vysielania, ktorá trvala 56 rokov, 1 mesiac a 28 dní (od 3. novembra 1956).

Hlavné výhody digitálneho vysielania voči analógovej televízii

viac informácií...pdf dokument

TV kanály DVB-Tpdf dokument