SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ

 Pobočka pri VÚS


Archív aktualít 2010

 Fórum

 

Terminologické fórum 2010

 

19.10.2010, Banská Bystrica, VÚS

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností a Výskumný ústav spojov, n. o. zorganizovali Terminologické fórum 2010.

Fórum je príležitosťou na vzájomnú výmenu informácií a názorov na slovenské názvy nových technológií a služieb z dynamicky sa rozvíjajúcich oblastí elektronických komunikácií.

Účastníci Terminologického fóra 2010 prerokovali a posúdili pripomienky k vybraným navrhnutým termínom. Rezortná pomôcka Anglicko-slovenský a slovensko-anglický výkladový slovník elektronických komunikácií 2011 je určená prekladateľom a tlmočníkom v EK a EP, členom Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry, zástupcom ďalších inštitúcií na Slovensku pripojených k Slovenskej terminologickej sieti a všetkým autorom odborných publikácií a článkov.

 

 

 Konferencia

 

Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR 2010

 

10-11.6.2010, Banská Bystrica, VÚS

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS v spolupráci s Výskumným ústavom spojov, n. o., zorganizovali štvrtý ročník medzinárodnej konferencie „Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR – NoTeS`10“.

Podujatie organizačne zastrešovala Pobočka SES pri VÚS.

Konferencia bola určená odbornej verejnosti, poskytovateľom a užívateľom elektronických komunikačných služieb, zástupcom podnikateľskej aj verejnej sféry pôsobiacim na trhu elektronických komunikácií a ďalším záujemcom o trendy v oblasti elektronických komunikácií.

 

 Prednáška

 

Interaktívna tabuľa - prednáška

 

19.4.2010, Banská Bystrica, VÚS

 

Dňa 19.4.2010 (pondelok) o 13.00 hod. v zasadačke VUS odprezentoval Ing. Ján Podoba pre zamestnancov VUS prednášku "Interaktívna tabuľa - možnosti a využitie", ktorá bola zameraná na to, čo je to interaktívna tabuľa, na jej technické zvládnutie a tiež na to, ako môže interaktívna tabuľa prispieť k zefektívneniu a skvalitneniu prezentácií.

Prednáška

 

 

 Prednáška

 

Google mapy pre každého

 

1.3.2010, Banská Bystrica, VÚS

 

Ing. Arpád Takács, CSc. predniesol pre zamestnancov VUS prednášku "Google mapy pre každého", ktorá bola zameraná na využitie mapových aplikácií od Googlu v rámci projektov, riešených vo VUS, ako aj možnosti ich využitia pre osobnú potrebu.

Prednáška

 

 

 Schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES

 

15.2.2010, Banská Bystrica, VÚS

 

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravil  výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila v zasadačke VUS na prízemí.

Uznesenie msword

 

2009

 

 Fórum

 

Terminologické fórum 2009

 

27.10.2009, Banská Bystrica, VÚS

 

Výskumný ústav spojov, n. o. zorganizoval Terminologické fórum 2009 o aktuálnej anglicko-slovenskej terminológii elektronických komunikácií.

 

 

 

 

 Schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES

 

24.2.2009, Banská Bystrica, VÚS

 

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravil  výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila v zasadačke VUS.

Uznesenie msword

 

2008

 

 Fórum

 

Terminologické fórum 2008

12.11.2008, Banská Bystrica, VÚS

Rok, ktorý uplynul od založenia Slovenskej terminologickej siete, je naplnený viacerými užitočnými aktivitami smerujúcimi k ďalšiemu zvyšovaniu úrovne slovenského jazyka a terminologickej konzistentnosti.

Výskumný ústav spojov, n. o. pripravil nový súbor aktuálnej anglicko-slovenskej terminológie elektronických komunikácií.

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický výkladový slovník elektronických komunikácií 2009, ktorý vzniká aj vďaka ochote účastníkov Terminologického fóra 2008, predstavuje praktickú pomôcku na vyhľadávanie slovenských i anglických výrazov a skratiek z oblasti elektronických komunikácií.

Účastníci Terminologického fóra 2008 prerokovali a posúdili pripomienky k vybraným termínom pripravovaného výkladového slovníka. Súčasne to bola príležitosť na vzájomnú výmenu informácií a názorov na slovenské názvy nových technológií a služieb z dynamicky sa rozvíjajúcich oblastí elektronických komunikácií.

 

 

 Prednáška

Microsoft Excel II - školenie pre zamestnancov VÚS

 

22.5.2008, Banská Bystrica, VÚS

 

Ing. Juraj Fogaš pripravil školenie MS Excellu pre zamestnancov VUS (s využitím prostriedkov počítačovej učebne) pre prácu s kontingenčnými tabuľkami.

 

 

 Prednáška

Microsoft Excel II - školenie pre zamestnancov VÚS

27.3 a 2.4.2011, Banská Bystrica, VÚS

Ing. Juraj Fogaš pripravil školenie MS Excellu pre zamestnancov VUS (s využitím prostriedkov počítačovej učebne) v rozsahu základných znalostí práce s týmto tabuľkovým kancelárskym programom. Osnova školenia vychádzala z osnovy pre skúšku 4. modulu ECDL.

 

 

 Schôdza

Výročná členská schôdza pobočky SES

 

25.2.2008, Banská Bystrica, VÚS

 

Výbor Pobočky SES pri VUS pripravil  výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila v zasadačke VUS.

Uznesenie msword

 

Kalendár podujatí

 

Linky

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

Výskumný ústav spojov

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

Český svaz vědeckotechnických společností