člen

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT

SLOVAK ELECTROTECHNIC SOCIETY

 

—————— Kontakty ——————

 Sídlo SES
Adresa: Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica (v budove Výskumného ústavu spojov)
Telefón:

+421 48 4324 167 (predseda SES, Ing. Pavol Solivajs)

+421 48 4324 134 (sekretariát SES, Anna Jenisová)

Internet: www.vus.sk/ses
E-mail:

pavol.solivajs@vus.sk

anna.jenisova@vus.sk

 Na mape


väčšia mapa

Pobočka SES pri Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici

Adresa: Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica (v budove Výskumného ústavu spojov)
Telefón: +421 48 2989 143 (predseda pobočky, Ing.Ján Podoba)
Internet: www.vus.sk/ses/pobocka/index.html

E-mail:

jan.podoba@vus.sk

Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši

Adresa: P. O. BOX 62, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 0903 033 789 (predseda pobočky, Prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.)
Internet:  

E-mail:

repcik@lm.utc.sk

Pobočka SES pri katedre telekomunikácií Žilinskej univerzite v Žiline

Adresa: Žilinská univerzita, Katedra telekomunikácií, Pekná 17, 010 04 Žilina
Telefón: +421 41 5132 224 (predsedkyňa pobočky, Doc. Ing. Dáša Tichá, PhD.)
Internet:  

E-mail:

dasa.ticha@feit.uniza.sk

Pobočka SES pri Technickej univerzite v Košiciach

Adresa: Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroenergetiky, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,
Telefón: +421 55 602 3556 (predseda pobočky, Ing. Jaroslav Džmura, PhD.)
Internet: https://ses.fei.tuke.sk/

E-mail:

jaroslav.dzmura@tuke.sk
Pobočka SES pri Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Adresa: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva,  Košťova 2373/1, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 7201074 (predseda pobočky Ing. Peter Havaj, PhD.)
Internet:  
E-mail: peter.havaj@vsbm.sk
 

copyright VUS 2016