Špecifické výrazy z oblasti správy frekvencií
PRIDELENIE  -  ALLOCATION
Pridelenie frekvenčného pásma (frekvencie) službe (službám) na medzinárodnej úrovni. Ide o formálne pridelenie pásma (frekvencie),
ktoré bude za špecifikovaných podmienok využívané službou (službami) na prislúchajúce účely.
Táto kategória pridelenia je zvyčajne výsledkom medzinárodných konzultácií v rámci ITU. Rozhoduje o ňom príslušná svetová konferencia.
Výsledkom pridelenia je zápis do tabuľky frekvenčných pridelení uvedenej v II. kapitole, článku 5 Rádiokomunikačného poriadku.
VYHRADENIE  -  ALLOTMENT
Vyhradenie frekvencie (frekvenčného kanálu) službe (službám) v súlade s dohodnutým plánom, prijatým na príslušnej konferencii.
Ide o vyhradenie frekvencie (frekvenčného kanálu), ktorá bude využívaná službou (službami) v jednej alebo viacerých určených krajinách
alebo geografických regiónoch za špecifikovaných podmienok. Táto kategória pridelenia je zvyčajne výsledkom regionálneho
alebo národného frekvenčného plánovania pre rádiové služby.
PRÍDEL  -  ASSIGNMENT
Prídel frekvencie (frekvenčného kanálu), ktorý za určených podmienok oprávňuje užívateľa (rádiovú stanicu) používať danú frekvenciu (frekvenčný kanál). Prídel sa uskutočňuje na národnej alebo lokálnej úrovni, udeľuje ho príslušná administratíva a obyčajne býva dokumentovaný licenciou.