Národná tabuľka frekvenčného spektra Slovenskej republiky

 

National Table of Frequency Allocations of the Slovak Republic