logo VUS
uk
ilustračný obrázok

V súvislosti s rozvojom pozemského digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T/-T2 je potrebné zabezpečiť, aby spotrebitelia boli pri kúpe digitálnych prijímačov čo najlepšie informovaní o ich vhodnosti na príjem takéhoto vysielania pri rešpektovaní špecifík Slovenska (napr. správne zobrazovanie slovenskej abecedy). Z tohto dôvodu vydal ÚNMS (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo) v júli 2015 technickú normalizačnú informáciu TNI 36 7554:2015 "Technická špecifikácia prijímačov DVB-T/-T2 určených pre slovenský trh". Táto TNI obsahuje požiadavky na:

príslušnej kategórie prijímačov.

Posudzované sú nasledujúce kategórie prijímačov:

Posudzovanie prijímačov DVB-T/-T2 uskutočňuje VÚS, n.o. Banská Bystrica, pričom skúšky vykonávajú akreditované laboratóriá.

Prijímačom, ktoré vyhovujú požiadavkám TNI 36 7554:2015, je udelené povolenie na používanie loga

TNI 36 7554:2015 je možné si objednať priamo v ÚNMS.