Frekvenčné pásmo Pridelenia v SR Civ.
/mil.
Poznámka
k prideleniu
Využitie v SR Poznámka
k využitiu