Frekvenčné pásmo Pridelenia v SR Civ.
/mil.
Poznámka
k prideleniu
Využitie v SR Poznámka
k využitiu
68-74,8 MHz
5.149
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej civ.   PMR
ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08
duplex +9,8 MHz
Amatérska civ.   Amatérska
  ECC/REC/(14)05
69,9-70,5 MHz
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej mil. 73,3-74,1 MHz harmon. mil. pásmo Obranné systémy  

Celková šírka pásma pre tento výber je: 6800 kHz