Národná tabuľka frekvenčného spektra (NTFS) Slovenskej republiky

Rozsah frekvencií:

 

Pojmy a skratky
Špecifické výrazy z oblasti správy frekvencií Kategórie pridelení Zdieľanie frekvencií Kategórie služieb Skratky
Poznámky z Rádiokomunikačného poriadku Terminológia a definície z Rádiokomunikačného poriadku

 

Počet návštev na tejto stránke ... 89128