Kategórie služieb

 

 

Konvencia písma použitá pri označovaní kategórií služieb v Národnej Tabuľke Frekvenčného Spektra (ďalej NTFS) zodpovedá konvencii, používanej v originálnej verzii Rádiokomunikačného poriadku.

 

 

PREDNOSTNÁ  SLUŽBA  -  PRIMARY  SERVICE

Služby v NTFS označované veľkým tlačeným písmom, napr. PEVNÁ, sú v kategórii prednostná služba.

 

 

POVOLENÁ  SLUŽBA  -  PERMITTED  SERVICE

Služby v NTFS označované veľkým tlačeným písmom  v šikmých zátvorkách, napr. /POHYBLIVÁ/, sú v kategórii povolená služba. Prednostná a povolená služba pracujú na princípe rovnocennosti, avšak pri príprave frekvenčných plánov má prednostná služba, vo vzťahu k povolenej, prioritu vo voľbe frekvencie.

 

 

PODRUŽNÁ  SLUŽBA   -  SECONDARY  SERVICE

Služby v NTFS označované obyčajným písmom, napr. Rádionavigácia, sú v kategórii podružná služba.

Stanice podružnej služby :

 

a)    nesmú spôsobovať škodlivé rušenie stanice prednostnej alebo povolenej služby, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené;

b)    nesmú požadovať ochranu pred škodlivým rušením stanicami prednostnej alebo povolenej služby, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené;

c)    majú právo požadovať ochranu pred rušením stanicami tejto podružnej služby alebo inej podružnej služby, ktorej môžu byť frekvencie ešte len neskôr pridelené.

 

 

 

Pozn .  V niektorej literatúre sa označuje prednostná služba aj ako primárna a podružná služba aj ako sekundárna.