Pracovná skupina ENUM     

Čo je ENUM

Aktuality (Richard_Stastny)

Dokumenty

Linky

Diskusná skupina ENUM

Seminár 16.3.2005

ENUM Day 2006 29.9. 2006

  

Pracovná skupina ENUM bola založená v rámci Fóra pre komunikačné technológie CTF za podpory Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako administrátora národnej domény ENUM (tElephone  NUmbers  Mapping) na úvodnom stretnutí   v Bratislave 6.10. 2004. PS ENUM ukončila svoju činnosť 7.6.2007.

Ciele pracovnej skupiny

  1. Poskytovanie národného fóra na diskusiu o realizácii ENUM.

  2. Vytvorenie vedomostného potenciálu  potrebného na zapojenie sa do medzinárodnej diskusie o realizácii ENUM a súvisiacich záležitostiach.

  3. Monitorovanie rozvoja ENUM v medzinárodnom rozsahu, vrátane normalizácie a  zahraničných výskumných a pilotných projektov.

  4. Spolupráca pri vytváraní podmienok a stanovení cieľov prevádzkových skúšok ENUM v SR a dohľad na tieto skúšky.

  5. Hodnotenie výsledkov a skúseností získaných počas prevádzkových skúšok.

  6. Návrh odporúčaní na realizáciu ENUM v SR.

Pravidlá činnosti pracovnej skupiny

Vyhodnotenie činnosti PS ENUM 10/2004 - 06/2007

Zoznam členov 

PS ENUM

 

 

  

    

 

Posledná aktualizácia: 18.7.2007  

Webamaster