40. výročie založenia VÚS

Dňa 9. Júna 2016 sa konal v Hoteli LUX v Banskej Bystrici slávnostný večer, na ktorom si pozvaní hostia za účasti vrcholového manažmentu pripomenuli 40. výročie založenia Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

Počas slávnostných príhovorov sme si zaspomínali na vznik a pôsobenie VÚS v Banskej Bystrici, hovorili o jeho poslaní ako poprednej inštitúcie aplikovaného výskumu pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb v súčasnosti a nezabudli sme ani na perspektívy a očakávania. V závere oficiálnej časti podujatia prevzal Ing. Jozef Pavlík, generálny riaditeľ našej neziskovej organizácie niekoľko ocenení.

Uznanie za zásluhy o rozvoj rezortu v oblasti výskumu a vývoja elektronických komunikácií a poštových služieb, ktoré udelil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán Roman Brecely odovzdala Ing. Zuzana Šturdíková, generálna riaditeľka sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb MDVRR SR.

Primátor mesta Banská Bystrica pán Ján Nosko udelil Výskumnému ústavu spojov Pamätný list, ktorý odovzdal Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta Banská Bystrica.