Výskumný ústav spojov, n.o.
 

Elektronický zber údajov

S cieľom racionalizovať proces zberu štatistických údajov od spravodajských jednotiek realizuje Výskumný ústav spojov, n.o. elektronický zber štatistických údajov

Vstup do systému

Kontakt
Ing. Eva Francisci
048 4324 142
efran