Výskumný ústav spojov, n.o.
 

Posudzovanie prijímačov DVB-T

V súvislosti s rozvojom pozemského digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T je potrebné zabezpečiť, aby spotrebitelia boli pri kúpe digitálnych prijímačov čo najlepšie informovaní o ich vhodnosti na príjem takéhoto vysielania pri rešpektovaní špecifík Slovenska (napr. správne zobrazovanie slovenskej abecedy). Z tohto dôvodu vydal SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie) v apríli 2011 technickú normalizačnú informáciu TNI 36 7554 "Technická špecifikácia prijímačov DVB-T určených pre slovenský trh". Táto TNI obsahuje požiadavky na:

  • minimálne vybavenie,
  • odporúčané vybavenie,
  • minimálne doplnkové vybavenie a
  • odporúčané doplnkové vybavenie
príslušnej kategórie prijímačov.

Posudzované sú nasledujúce kategórie prijímačov:
  • set-top boxy (t.j. externé zariadenia, zapájané medzi anténu a súčasný analógový TV prijímač),
  • integrované TV prijímače (t.j. TV prijímače, ktorý majú zabudovaný diel DVB-T; v súčasnosti sú takéto prijímače vybavené aj na príjem analógovej televízie, čo však nie je podmienkou),
  • PC prijímače DVB-T (DVB-T PC karty do slotov PCI alebo PCMCIA; DVB-T PC externé moduly USB).

Posudzovanie prijímačov DVB-T uskutočňuje VÚS, n.o. Banská Bystrica, pričom skúšky vykonávajú akreditované laboratóriá.

Prijímačom, ktoré vyhovujú požiadavkám TNI 36 7554, je udelené povolenie na používanie loga

TNI 36 7554 je možné si objednať priamo v SÚTN.

Súvisiace odkazy
Kontakt
V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktuje na uvedené kontakty:

Ing. Juraj Fogaš – riaditeľ divízie skúšobníctva a metrológie
Tel.: +421 48 4324 167, Mobil: 0917 856 951, E-mail: juraj.fogas@vus.sk