Výskumný ústav spojov, n.o.
 
Sídlo:
Výskumný ústav spojov, n. o.
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
Kontakt:
Tel.: +421 48 4324 111
Fax: +421 48 4324 124
E-mail: vus@vus.sk
Identifikačné údaje:
IČO: 37954156
DIČ: 2021075584
Nezisková organizácia, zapísaná v registri NO
vedenom OÚ Banská Bystrica
pod č. OVVS/NO - 12/2004

Riadiace centrum
Ing. Jozef Pavlík - riaditeľ
  E-mail:jozef.pavlik
Anna Jenisová - sekretariát riaditeľa
Tel.: +421 48 4324 134, mob.: 0905 271 922 E-mail:anna.jenisova

Oddelenie stratégie a rozvoja
Ing. Ľubor Adamec - vedúci oddelenia
Tel.: +421 48 4324 139 E-mail:lubor.adamec

Divízia telekomunikácií a pošty
Ing. Vladimír Murín - vedúci divízie
Tel.: +421 48 4324 157 E-mail:vladimir.murin

Divízia rádiokomunikácií
Ing. Juraj Oravec - vedúci divízie
Tel.: +421 48 4324 116 E-mail:juraj.oravec
Fax: +421 48 4324 240  

Sekcia skúšobníctva a metrológie
Ing. Pavol Solivajs - vedúci sekcie
Tel.: +421 48 4324 167 E-mail:pavol.solivajs

Centrum ekonomiky a financií
Ing. Jana Zbončáková - vedúca centra
Tel.: +421 48 4324 119, 137 E-mail:jana.zboncakova

Centrum organizácie a správy
Mária Chocholová - vedúca centra
Tel.: +421 48 4324 145 E-mail:maria.chocholova